معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا خبر داد:

معدوم سازی بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم مواد فاسد در تعطیلات نوروزی

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا از کشف و معدوم شدن هزار و دو کیلوگرم مواد غذایی فاسد طی تعطیلات نوروزی در این شهرستان خبر داد.

آخرین اخبار