اوباما: به دنبال حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران هستیم

رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که آمریکا به دنبال حل دیپلماتیک موضع هسته‌ای ایران بوده و رهبران ایران نیز فرصت بدست آمده را از دست ندهند.

آخرین اخبار