آیا آمریکا تسلیم شد یا ایران

بیش از۳۷ سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد و در سی و هفتمین سال، ایران انقلابی با بزرگترین دشمن خود یعنی آمریکا، رودرو نشست.

چرا امروز بر دوش غولها ایستاده ایم؟

دست برتر امروز ایران در منطقه، ناکارآمدی تحریمها، تحمل مردم نجیب ایران، به توافقنامه و غیره، شرایطی فراهم کرد که زمینه را برای مذاکره با دست بالا فراهم کند.

آخرین اخبار