آقای قالیباف خدا وکیلی پدران ما این شکلی بودند؟

اخلاق و انسانیت نیز حکم می کند، زمانی کسی لطفی در حق ما کرد، از وی تشکر کنیم. آیا اینکه شهدا از جان خود و از لذت بردن در کنار عزیزان خود گذشتند تا جان و مال و مهمتر از همه ناموس و خاک ما حفظ شود، این لطف نیست؟ آیا ما نباید به نحو […]

آخرین اخبار