خرم:

اصلاح‌طلبان به دولتمردان انتقاد دارند

احمد خرم تصریح کرد: برخوردهای یکسال گذشته، برخوردهایی نیست که اصلاح طلب‌های استان‌ها را راضی کرده باشد.

آخرین اخبار