رنج‌های مرحوم سیداحمد خمینی از سیاست‌های دولت هاشمی؛

مبادا به خاطر رفاه‌طلبی، مبارزه با آمریکا کم‌رنگ شود

مرحوم سیداحمد خمینی از معدود چهره‌هایی بود که نه تنها در اعتراض به سانسورها سخن می­گفت بلکه نسبت به اشرافی­گری در دولت نیز انتقادهای تندو تیزی بیان می­کرد.

آخرین اخبار