ممنوعیت تنبیه به هر شکلی در مدارس

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش گفت: تنبیه بدنی در مدارس به هر شکلی ممنوع است و هیچ فردی حق تنبیه دانش‌آموزان را ندارد.

آخرین اخبار