پیش بینی آینده توافق و مذاکره با دشمن با شاخص صلح امام حسن

از بدو بالا گرفتن مذاکرات هسته ای و ورود آن به شیوه جدید همواره تناقضات رفتاری و کلامی در میان تئوریسین های صلح با دشمن مشاهده شده است.

آخرین اخبار