حبیبی در جلسه حزب مؤتلفه:

دولت از ورود زودهنگام به انتخابات برحذر باشد

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به ورود اصلاح‌طلبان به مسائل انتخابات، دولت را از طرح زودهنگام بحث‌های انتخاباتی برحذر داشت.

آخرین اخبار