نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی:

جوانه های فساد از دوران سازندگی در ایران زده شد/قراردادهای دوران خاتمی ده ها سال به کشور ضربه زد

نماینده مردم تهران گفت: در دوران سازندگی جوانه های فساد به دلیل باور غلط مسئولان و الگوهای مورد بهره برداری آنها به ویژه افزایش فاصله فقر و غنا زده شد.

آخرین اخبار