مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی خبر داد

توزیع اسکناس نو از شنبه آینده در شعب منتخب بانک‌ها

مدیرکل نشر بانک مرکزی از توزیع اسکناس نو در شعب منتخب بانک‌ها از هفته آینده خبر داد.

آخرین اخبار