حجت الاسلام عباسعلی الصاق در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه گفت:

راه خروج از فتنه ها تمسک به قرآن است

حجه الاسلام الصاق گفت:اگر امروز شاهد گرفتاری ها در جوامع مسلمین هستیم ، به دلیل عمل نکردن سردمداران آن ها هول محور قرآن است.

آخرین اخبار