شرط عجیب یک داعشی برای عقد نکاح+ عکس

شرط عقد یک داعشی برای همسر آینده‌ اش سوژه‌ ای برای استهزاء در رسانه‌ ها شد.

آخرین اخبار