کی‌روش:

مشکلات تیم ملی را بگویم می‌شوم آدم بد فوتبال

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت:اگر بخواهم به بیان مشکلات ادامه دهم و آنها را تکرار کنم مطمئنم که یک شخصیتی می‌آید و من را پسر بد و یا آدم بد فوتبال معرفی می‌کند!

آخرین اخبار