طالب‌لو:

من و رحمتی گفتیم برای اینکه استقلال ضربه نخورد دیگر به عقب برنگردیم

وحید طالب‌لو با اشاره به مراسم آشتی شب گذشته گفت: کدروت‌های من و رحمتی برطرف شد.

آخرین اخبار