آیا مسکو خود را برای جنگ تمام عیار آماده می‌کند؟

برنامه تسلیحاتی ۲۰۲۰ برای نوآوری و مدرنیته سازی کامل ارتش روسیه با انواع تسلیحات انجام خواهد شد تا به ارتشی حرفه‌ای و زرهی و موشکی و الکتریکی تبدیل شود.

مارک فیتزپاتریک:

ایران اگر می‌خواهد به توافق برسد باید دسترسی مدیریت شده به اماکن نظامی را بدهد

مقام اسبق وزارت‌خارجه آمریکا اظهار داشت: اگر ایران می‌خواهد به توافق برسد ، باید اجازه دسترسی آژانس را به صورت «مدیریت شده» به مکان‌های نظامی بدهد.

آخرین اخبار