تمدید مجدد زمان انتخابات تا ساعت ۲۱ امشب

مستقر در ستاد انتخابات کشور مصطفی محمدنجار وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت: زمان انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا تا ساعت ۲۱ تمدید شد.

آخرین اخبار