اتحادیه اروپا تحریم‌های سوریه را یک‌سال دیگر تمدید کرد

اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه رئیس‌جمهوری سوریه و متحدان نزدیک وی را به بهانه ادامه حملات و نقض حقوق بشر به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

آخرین اخبار