کی روش پاسخ پیشنهاد فدراسیون فوتبال را داد

رئیس فدراسیون فوتبال از پاسخ ایمیلی کارلوس کی روش به بسته پیشنهادی ایران خبر داد.

آخرین اخبار