نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس:

توافق بد هرگز/ باید قلب تحریم‌ها از کار بیفتد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر رسیدن به ” توافق پایدار”، اذعان کرد: به دنبال توافق پایدار و خوب هستیم و برای رسیدن به این نوع توافق عجله‌ای نداریم.

آخرین اخبار