پادکست / فرهنگ کار جمعی

پادکستی که خواهید شنید با موضوع کار جمعی و نقش آن در حوزه سبک زندگی و تمدن سازی تهیه شده است. محتوای متنی این پادکست هم به شرح ذیل می باشد.

آخرین اخبار