توضیحات توکلی درباره‌ی ۵۴ اتهام علیه خود

نماینده مردم تهران در مجلس توضیحاتی در خصوص پرونده‌های خود در قوه قضاییه ارائه کرد.

آخرین اخبار