چندش آورترین زن دنیا +تصاویر

این زن کثیف امریکایی در میان زباله ها و آشغالهایی که تمام خانه اش را پر کرده است زندگی میکند.

آخرین اخبار