توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ به نفع جهان است

کاخ کرملین اعلام کرد روسای جمهوری روسیه و آمریکا در تماسی تلفنی توافق جامع هسته ای کشورهای ۱+۵ و ایران را در مجموع به نفع جهان توصیف کرده اند.

آخرین اخبار