ناحیه العَلَم در شرق تکریت به صورت کامل آزاد شد

شبکه العراقیه اعلام کرد که نیروهای نظامی و امنیتی به همراه نیروهای داوطلب مردمی عراق ناحیه العلم واقع در شمال شرق تکریت را به صورت کامل آزاد کردند.

آخرین اخبار