افشاگری یک سایت آمریکایی/

رژیم صهیونیستی با کشورهای عرب به صورت پنهانی متحد است

با وجود در گیری های ظاهری رژیم صهیونیستی با کشور های حاشیه خلیج فارس، دو طرف به صورت پنهانی و آن هم پشت در های بسته، از «روابط حسنه خصوصی » بهره می برند.

آخرین اخبار