روایت خواندنی شان‌استون

قرآن کتابی بسیار عقلانی است / ۱۱ سپتامبر یک توطئه داخلی بود

ایده معرفی ایران به عنوان یک دشمن تروریستی بزرگ حقیقت ندارد، ایرانی‌ها مردمان بسیار متمدنی هستند، آنها دارای تمدنی ۳ هزارساله هستند. آنها هیچگاه به دنبال نابودی تمدن خود در جریان به راه انداختن یک جنگ علیه اسرائیل نیستند مگر آنکه اسرائیل انگیزه کافی برای چنین جنگی را ایجاد کند.

آخرین اخبار