یک نویسنده عرب:

شبکه الجزیره فتنه‌گر و شیطانی است

یک نویسنده عرب با انتشار مقاله‌ای شبکه‌های تلویزیونی الجزیره قطر و المستقله تونس را به دلیل تلاش در ایجاد اختلاف میان شیعه و سنتی، فتنه‌گر و شیطانی نامید.

آخرین اخبار