جلیلی

ابتکار بدترین شیوه مدیریتی را انتخاب کرده‌ است

نماینده مردم مسجد سلیمان با اشاره به سخنان رئیس سازمان محیط زیست گفت: ایشان بدترین شیوه مدیریتی را انتخاب کرده‌ و با این گفته‌ها به دنبال عدم پاسخگویی است.

آخرین اخبار