از آغاز اکران تلفن همراه رئیس‌جمهور تا هزارمین پخش آژانس شیشه‌ای

ذره‌بین فرهنگی: از یکسو ما شاهد بیشترین سانسور و فشار بر رسانه‌ها در غرب هستیم و از سوی دیگر، سطح آزادی بیان آنچنان در ایران بالاست که صدای بعضی‌ها را درآورده، چون معتقدند این سطح از آزادی، باعث شده برخی‌ها به مقدسات مردم توهین کنند.   «تلفن همراه رئیس‌جمهور، سندی بر آزادی بیان در ایران» […]

آخرین اخبار