تلفن‌های استان اصفهان از امروز هم‌کد می‌شوند

در راستای طرح هم‌کدسازی، تلفن‌های ثابت استان اصفهان از امروز هم‌کد می‌شوند و کد استان به ۰۳۱ تغییر می‌کند.

آخرین اخبار