تذکر واژگانی محمود شهریاری به غلامعلی حدادعادل

محمود شهریاری مجری برنامه‌های تلویزیونی طی نامه‌ای به رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، از او درخواست تصحیح واژه کرد.

آخرین اخبار