خداروشکر مشکل اصلی بانوان ایرانی برطرف شد/ تدبیر معاونت امور زنان برای دغدغه های سپ بلاتر

در حالی دولت قصد نهایی کردن حضور بانوان در ورزشگاه ها را در سر دارد که حساسیت این موضوع موجب شده تانخبگان فرهنگی،نکات قابل تاملی در رابطه با آن داشته باشند

آخرین اخبار