پله‌برقی کارگر اصفهانی را تکه تکه کرد +تصاویر

نیروهای امدادی حاضر در حادثه پل هوایی مکانیزه خیابان احمدآباد، از غیرممکن بودن، احیاء کارگر مصدوم در حادثه این پل سخن می گویند.

آخرین اخبار