الگویی برای سایر شهرها

۳۷ سال حمایت از دختران بی‌هویت کم‌توان ذهنی

مدیرعامل موسسه خیریه همدم با بیان اینکه ۸۰ درصد از بچه‌هایی که به موسسه آمدند هیچ‌گونه هویتی نداشتند گفت: موسسه همدم بیش از ۴۰۰ مددجوی دختر را حمایت می‌کند.

آخرین اخبار