وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:

به رأی پرونده کرسنت اعتراض می‌کنیم

وزیر دادگستری گفت: ما به رأی پرونده کرسنت اعتراض می‌کنیم چراکه امکان دادخواهی وجود دارد.

آخرین اخبار