دبیر هیئت تکواندو شهرضا:

بانوان تکواندوکار شهرضا، ۱۸ مدال در مسابقات استانی کسب کردند

دبیر هیئت تکواندو شهرضا گفت: بانوان تکواندوکار شهرضا ۱۸ مدال در مسابقات استانی کسب کردند.

آخرین اخبار