یک میلیارد دلار به نیروهای مسلح برای تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص یافت

نمایندگان مجلس در بودجه ۹۴ مصوب کردند مبلغ یک میلیارد دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد.

آخرین اخبار