رقابتی که پایان نیافت؛

میل به قدرت، هوش از سر اصلاح طلبان برد

با گذشت یک هفته از انتخابات، اصلاح طلبان به دنبال تقسیم غنائمی هستند که از پیروزی برخی از نامزدهایشان در انتخابات ۷ اسفند به دست آمده است.

آخرین اخبار