مقایسه‌ای بین اعداد و ارقام

وقتی وفاداری به اسد، بیش از ۹۰۰ برابر وفاداری به مرسی است!

به گزارش نسل بیدار ، با ناآرام شدن مصر مرسی که یکی از مهم‌ترین متحدین سیاسی شورشیان سوریه و بالاخص شورشیان سلفی در این کشور محسوب می‌شد، خواه‌ناخواه ذهن جستجوگر ناظران منطقه‌ای به مقایسه بحران در سوریه و بحران در مصر می‌پردازد، هرچند که این دو بحران از جوانب مختلف دارای اختلافات گسترده هستند و […]

آخرین اخبار