رئیس قوه قضاییه تاکید کرد

آمریکا به دنبال سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات هستند

رئیس قوه قضائیه گفت: متاسفانه هر گاه مذاکرات به نقطه حساس دسترسی به توافق نهایی می رسد، گروه ۱+۵مسائلی را مطرح می‌کنند که موجب دور شدن از مسیر توافق می‌شود.

آخرین اخبار