تصاویر | حضور خادمیاران رضوی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) و تقدیر از کادر درمان

شهرضا نیوز- خادمیاران رضوی شهرضا با حضور در بیمارستان امیرالمومنین(ع) از کادر درمان و مدافعان سلامت این بیمارستان به مناسبت روز پرستار، تقدیر کردند.

آخرین اخبار