بخاطر پونه در سینما چه چیزی را نشان می‌دهد

حمله کردن به غیرت مرد سنتی/تقبیح کنترل همسر در ارتباط با نامحرم+تصاویر

اگرچه فیلم در حال روایت و منیت مردی روان‌پریش و متوهم است اما به گونه‌ای تصویر می‌شود که داشتن غیرت و حساسیت او را در مورد ارتباط همسرش با دیگری زیر سؤال می‌برد.

آخرین اخبار