مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرضا:

در روز قدس، وحدت و یک پارچگی مسلمانان جهان به نمایش گذاشته می شود

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرضا گفت: نمایش وحدت و یک‌پارچگی جهان اسلام در موضوع فلسطین، از جمله اهداف برگزاری راهپیمایی روز قدس است.

آخرین اخبار