دفاع نجفی از سخنان رکیک رئیس دولت اعتدال

نجفی تاکید کرد: آنچه روحانی روز دوشنبه نسبت به برخی مخالفین بیان کرد، پاسخ قاطع وی به افرادی بود که به جای انتقاد منصفانه، تهمت و توهین را انتخاب کرده‌اند.

آخرین اخبار