حضرت آیت‌الله سبحانی:

کاری که در تهران انجام گرفته خواسته شرع مقدس است

آیت الله سبحانی در واکنش به طرح تفکیک محیط کاری بانوان اظهار کرد: کاری که اخیرا در تهران انجام گرفته است، درست خواسته شرع مقدس و به صلاح جامعه زنان است.

آخرین اخبار