جزئیات طرح تفکیک مرغ از مبدا

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مرغ بسته بندی شده گرم و منجمد، در راستای تسهیل مصرف خانوار به صورت آزمایشی در بازار توزیع می شود.

آخرین اخبار