امام جمعه موقت شهرضا:

سخت‌گیری‌های غیرمنطقی در ادارات موجب ظلم به مردم می‌شود/ برخی از عوارض های شهرداری و دارایی بعضا غیرمنطقی است

امام جمعه موقت شهرضا گفت: در بعضی از ادارات سخت‌گیری‌های غیرمنطقی وجود دارد که سبب ظلم و ستم به مردم می‌شود.

آخرین اخبار