نقشه‌ای از جهان که هرگز ندیده اید!

در این نقشه به صورت تفکیک شده ای، آمار کشورهای جهان که از اینترنت استفاده می کنند مشخص است و درصد استفاده آن نیز در کشورها با رنگ های مختلف تعیین شده است.

صرامی عنوان کرد:

آخرین آمار مصرف مواد مخدر در کشور

کارشناسان حوزه اعتیاد مصرف روزانه یک معتاد به شیشه را حداقل ۰.۵ گرم در روز می‌دانند و حداقل بیش از ۶۲ تن شیشه در کشور به مصرف می‌رسد.

آخرین اخبار