رئیس قوه قضائیه عنوان کرد:

نباید به زور آدمها را به بهشت ببریم، ناشی از تفکر لیبرالیته و مدرنیته

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه شعار «نباید به زور آدمها را به بهشت ببریم» قدری ناشی از تفکر لیبرالیته و مدرنیته است، گفت: امر به معروف و نهی از منکر در چنین جوامعی بی ارزش می‌شود.

آخرین اخبار